Hodžův blog

08 Zář

Windows, PowerShell a nastavení vlastníka adresáře podle názvu složky

Když vám třeba někdo rozbijete oprávnění na domovských složkách uživatelů z Active Directory…
Foreach ($Folder in Get-ChildItem "D:\data\home-students") {
$domain=”nazev.domeny”
$Username=$Folder.Name
$ID=new-object System.Security.Principal.NTAccount($domain, $username)
$Path="D:\data\home-students\$username"
write-host $path
$acl=get-acl $path
$acl.SetOwner($ID)
set-acl -path $path -aclObject $acl
}

Leave a Reply

Hodžův blog is is proudly powered by Wordpress and the Magellan Theme