Hodžův blog

Archive for Září, 2021

30 Zář

How to find: Exchange Administration Center URL

In Exchange Management Shell run this command: Get-ECPVirtualDirectory | Format-List InternalURL,ExternalURL

20 Zář

MikroTik: disconnected, unicast key exchange timeout

I just fixed this problem by removing a space from the end of the PSK.

08 Zář

Windows, PowerShell a nastavení vlastníka adresáře podle názvu složky

Když vám třeba někdo rozbijete oprávnění na domovských složkách uživatelů z Active Directory… Foreach ($Folder in Get-ChildItem „D:\data\home-students“) { $domain=”nazev.domeny” $Username=$Folder.Name $ID=new-object System.Security.Principal.NTAccount($domain, $username) $Path=“D:\data\home-students\$username“ write-host $path $acl=get-acl $path $acl.SetOwner($ID) set-acl -path $path -aclObject $acl }

Hodžův blog is is proudly powered by Wordpress and the Magellan Theme