Hodžův blog

Archive for the 'Ubuntu' Category

29 Srp

Greenbone Enterprise TRIAL – Login problem

With Greenbone Enterprise TRIAL, as well as Greenbone Community Edition (GCE), I ran into a problem where I could not log into the web interface after several tests. I just get a message: The Greenbone Vulnerability Manager service is not responding. This could be due to system maintenance. Please try again later, check the system […]

08 Úno

Xorg a rozlišení 2560×1440

Koupil jsem si nový monitor s rozlišením 2560×1440 pixelů, ale Xorg ho nerozpoznal korektně xrandr –listmonitors Monitors: 1 0: +*HDMI-1 1920/725×1440/428+0+0 HDMI-1 …takže jsem musel rozlišení nastavit ručně. Nejdříve jsem si vygeneroval adekvátní modeline (rozlišení 2560×1400 pixelů při 60Hz): $ cvt 2560 1440 60 # 2560×1440 59.96 Hz (CVT 3.69M9) hsync: 89.52 kHz; pclk: 312.25 […]

20 Led

Error installing VMware Remote Console plugin – (k)ubuntu 18.04

Quick Fix # apt-get install desktop-file-utils

14 Čvc

Jak dešifrovat heslo z Remminy

…aneb když zapomenete přihlašovací údaje. Hesla v remmině jsou zašifrována pomocí blokové šifry 3DES s 256bitovým (náhodně vygenerovaným) klíčem. Klíč lze nalézt (Kubuntu 18.04) v souboru ~/.config/remmina/remmina.pref (na řádce začínající slovem „secret=“). Jednotlivá zašifrovaná hesla pak jsou v souborech ~/.local/share/remmina/*.remmina (řádek začínající klíčovým slovem „password=“). K dešifrování poslouží tento krátký skript v Pythonu (nahraďte položky […]

04 Úno

HowTo: Update The Root Hints Data File for BIND Named Server on Debian GNU Linux

# wget –user=ftp –password=ftp ftp://ftp.rs.internic.net/domain/db.cache -O /etc/bind/db.root

14 Kvě

HowTo: Bind9 – disable IPv6 (couldn’t add command channel ::1#953: address not available)

Disable IPv6 in system # echo „net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1“ >> /etc/sysctl.conf # echo „net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1“ >> /etc/sysctl.conf # echo „net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1“ >> /etc/sysctl.conf # /sbin/sysctl -p /etc/sysctl.conf

14 Kvě

HowTo: Debian & Ubuntu – Remove all unused kernels

sudo apt-get remove $(dpkg -l|egrep ‚^ii linux-(im|he)’|awk ‚{print $2}’|grep -v `uname -r`)

28 Dub

Ubuntu update && Qutim crashes every time

What console says: hodza@hodza-desktop:~$ qutim !!!!!!! ‚kde-plasma‘ ‚0x7f2c933977c0‘ ‚oxygen‘ (qutim:9554): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing type ‚GstObject‘ (qutim:9554): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion ‚result != 0‘ failed (qutim:9554): GLib-GObject-CRITICAL **: g_type_register_static: assertion ‚parent_type > 0‘ failed (qutim:9554): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion ‚result != 0‘ failed (qutim:9554): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_newv: assertion ‚G_TYPE_IS_OBJECT (object_type)‘ failed (qutim:9554): GStreamer-CRITICAL **: […]

02 Led

HowTo Fix: Libreoffice crashes when saving document

Try to enable ugly LibreOffice native dialogs Menu „Tools“ -> „Options…“ -> „General“ -> In section „Open/Save dialogs“ just enable „Use LibreOffice dialogs“

24 Čvc

Qutim & KDE 4.1.0.5 – There is no tray icon

Problem is obviously in file ~/.kde/share/config/plasma-desktop-appletsrc Try to fix it by typing: cp ~/.kde/share/config/plasma-desktop-appletsrc ~/.kde/share/config/plasma-desktop-appletsrc.old rm ~/.kde/share/config/plasma-desktop-appletsrc sudo reboot Warnig – all you plasma settings will be lost…

Hodžův blog is is proudly powered by Wordpress and the Magellan Theme