Hodžův blog

Archive for the 'Linux' Category

22 Zář

Outlook 2007 – problém s jazykem po aktualizaci Windows

Microsoft opět boduje. Po aktualizaci Windows Outlook z větší části nemluví česky ale švédsky. Řešení je naštěstí jednoduché – odinstalujte KB4011086 a následně ho v ovládacích panelech – aktualizacích skryjte. Rychlý fix: msiexec /package {90120000-001A-040E-0000-0000000FF1CE} /uninstall {BBE4FD45-34D1-4497-8F75-77965C4E044D} /qn /quiet /norestart psexec \\CLIENT „msiexec.exe“ /package „{90120000-001A-040E-0000-0000000FF1CE} /uninstall {BBE4FD45-34D1-4497-8F75-77965C4E044D} /qn /quiet /norestart“

01 Kvě

HowTo: SSL/TLS required but absent on data channel (ProFTPD & LFTP)

echo „“ >> /etc/lftp.conf echo „set ftp:ssl-allow true“ >> /etc/lftp.conf echo „set ftp:ssl-force true“ >> /etc/lftp.conf echo „set ftp:ssl-protect-data true“ >> /etc/lftp.conf echo „set ftp:ssl-protect-list true“ >> /etc/lftp.conf

11 Bře

HowTo: Debian Jessie & Huawei E3131 Mobile Broadband

Before: # lsusb | grep -i huawei Bus 002 Device 007: ID 12d1:14fe Huawei Technologies Co., Ltd Fix it with command: usb_modeswitch -v 12d1 -p 14fe -J After: # lsusb | grep -i huawei Bus 008 Device 005: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. E398 LTE/UMTS/GSM Modem/Networkcard You can also create a udev rule: vi […]

30 Říj

HowTo: Decrypt Qnap XMail XMCrypt passwords

telnet localhost 6017 admin_username[TAB]admin_password[RETURN] userlist[RETURN] Passwords are displayed in cleartext…

04 Úno

HowTo: Update The Root Hints Data File for BIND Named Server on Debian GNU Linux

# wget –user=ftp –password=ftp ftp://ftp.rs.internic.net/domain/db.cache -O /etc/bind/db.root

04 Lis

HowTo: HP ILO – There are pending changes that may not take effect until ILO is reset.

Reset the interface through SSH. ssh root@my.hp.ilo cd /map1 reset

16 Zář

Courier IMAP & POP3 – regenerate SSL certificates on Debian GNU Linux

# rm -f /etc/courier/imapd.pem # rm -f /etc/courier/pop3d.pem # vi /etc/courier/imapd.cnf # vi /etc/courier/pop3d.cnf # mkimapdcert # mkpop3dcert # /etc/init.d/courier-imap-ssl restart # /etc/init.d/courier-pop-ssl restart

19 Srp

MySQL – Creating a user with root privilages

CREATE USER ‚new_user’@’%‘ IDENTIFIED BY ‚some_pass‘; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‚new_user’@’%‘ WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;

26 Kvě

HellSpy Download Manager – dekódování souboru users

Dnes jsem od kolegy – soudního znalce – dostal zajímavý úkol. Potřeboval dekódovat soubor users, do kterého HellSpy Download Manager ukládá informace o přihlášeném uživateli. Byla by to práce na pět minut, kdybych si z dekompilovaných souborů špatně neopsal salt… Pro dekódování uloženého jména a hesla je možné použít níže uvedený PHP skript. < ?php […]

14 Kvě

HowTo: Bind9 – disable IPv6 (couldn’t add command channel ::1#953: address not available)

Disable IPv6 in system # echo „net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1“ >> /etc/sysctl.conf # echo „net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1“ >> /etc/sysctl.conf # echo „net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1“ >> /etc/sysctl.conf # /sbin/sysctl -p /etc/sysctl.conf

Hodžův blog is is proudly powered by Wordpress and the Magellan Theme