Hodžův blog

Archive for the 'Služby' Category

29 Pro

HowTo fix Warning: Skipping the data of table mysql.event. Specify the –events option explicitly.

Try this workaround: mysqldump -uroot –events –ignore-table=mysql.event mysql

24 Čvc

lftp – Fatal error: Certificate verification: Not trusted

I always get an error: $ lftp user@server:/directory Password: ls: Fatal error: Certificate verification: Not trusted To fix this issue run simple command in lftp shell set ssl:verify-certificate no or disble certificate verification in lftp configuration file echo „ssl:verify-certificate no“ >> ~/.lftp/rc

02 Zář

HowTo resolve ProFTPD problem: Fatal: unknown configuration directive ‚SQLHomedirOnDemand‘ on line xxx of ‚/etc/proftpd/proftpd.conf‘

This directive has been deprecated with ProFTPD 1.3.1rc1. Please use CreateHome instead. http://www.proftpd.org/docs/howto/CreateHome.html

01 Srp

HowTo install Oracle Instant Client and PHP OCI8 module under Debian Squueze (Ubuntu) 64bit

1) Download the Basic and the SDK packages from http://www.oracle.com (registration needed). # mkdir -p /opt/oracle/instantclient # cd /opt/oracle/instantclient # wget http://download.oracle.com/otn/linux/instantclient/112020/instantclient-basic-linux-x86-64-11.2.0.2.0.zip # wget http://download.oracle.com/otn/linux/instantclient/112020/instantclient-sdk-linux-x86-64-11.2.0.2.0.zip“

30 Čvc

HowTo fix a problem „DeprecationWarning: the sha module is deprecated; use the hashlib module instead import sha“ in Pyzor

After a fresh Pyzor install I’m getting this error message: # aptitude install pyzor # pyzor discover /usr/lib/pymodules/python2.6/pyzor/__init__.py:11: DeprecationWarning: the sha module is deprecated; use the hashlib module instead import sha /usr/lib/pymodules/python2.6/pyzor/client.py:12: DeprecationWarning: the multifile module has been deprecated since Python 2.5 import multifile downloading servers from http://pyzor.sourceforge.net/cgi-bin/inform-servers-0-3-x

30 Čvc

HowTo fix a problem „loading from master file managed-keys.bind failed: file not found“ under Debain Squeeze

# touch /var/cache/bind/managed-keys.bind # chown root:bind /var/cache/bind/managed-keys.bind # /etc/init.d/bind9 restart # tail -n 50 /var/log/daemon.log

14 Čvc

HowTo install Mozilla Thunderbird 5 Final from PPA (Ubuntu 10.04/10.10/11.04)

# sudo apt-add-repository ppa:mozillateam/thunderbird-stable # sudo apt-get update # sudo apt-get install thunderbird Release Notes: http://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/5.0/releasenotes/

09 Čvn

Generování Self-Signed Certifikátu skriptem

Už mě to nebaví pořád psát, takže: #!/bin/bash SERVER_NAME=$1 OPENSSL_PATH=/usr/bin/openssl $OPENSSL_PATH genrsa -des3 -out $SERVER_NAME.key 1024 $OPENSSL_PATH genrsa -out $SERVER_NAME.key 1024 $OPENSSL_PATH rsa -in $SERVER_NAME.key -out $SERVER_NAME.pem $OPENSSL_PATH req -new -key $SERVER_NAME.pem -out $SERVER_NAME.csr $OPENSSL_PATH x509 -req -days 365 -in $SERVER_NAME.csr -signkey $SERVER_NAME.pem -out $SERVER_NAME.crt

03 Čvn

Jak znovu poslat zprávy z MailDiru?

Dnes mě zákazník poprosil o přeposlání všech emailů na druhou doménu. Standardně bych to řešil pomocí scriptu ImapSync, ale protože jsem neznal heslo na cílovém serveru vymyslel jsem řešení jednodušší a lepší. Stačí se přihlásit na server, kde jsou uložené zprávy ve formátu MailDir a pak spustit příkaz: for f in `ls`; do sendmail example@example.com […]

03 Lis

VMware Server console & Ubuntu Hardy Herron

Po nainstalovaání VMware Server console v Hardym mě vždy trápí chybové hlášení: # vmware-server-console /usr/lib/vmware-server-console/bin/vmware-server-console: /usr/lib/vmware-server-console lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1: version `GCC_3.4′ not found (required by /usr/lib/libcairo.so.2) /usr/lib/vmware-server-console/bin/vmware-server-console: /usr/lib/vmware-server-console/lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1: version `GCC_4.2.0′ not found (required by /usr/lib/libstdc++.so.6) Pomoc je přitom velice jednoduchá: # sudo ln -sf /usr/lib/libpng12.so.0 /usr/lib/vmware-server-console/lib/libpng12.so.0/libpng12.so.0 # sudo ln -sf /lib/libgcc_s.so.1 /usr/lib/vmware-server-console/lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1

Hodžův blog is is proudly powered by Wordpress and the Magellan Theme