Hodžův blog

31 Bře

Dell PowerEdge – /opt/dell/toolit/systems/drm_files/apply bundles.sh is invalid

How to fix Dell Deployment Toolkit “apply bundles.sh is invalid”

1. ALT+F2 (new terminal console)
2. lsblk (information about disks and partitions)
3. mount /dev/sdXY /opt/dell/toolkit/systems
4. cd /opt/dell/toolkit/systems/drm_files
5. ./apply_bundles.sh

24 Bře

chown -R root:root /

Hezké sobotní dopoledne. Myšlenkama už si vidím někde venku na procházce, ale na jednom ze serverů potřebuji ještě dodělat nějaké nastavení. Utahuji šrouby a měním práva na adresáři. Do konzole ťukám „chown -R root.root /“. 600 ms ticha a pak bolestivý záblesk v hlavě. S hrůzou v očích si uvědomuji tu fatální chybu. Nechtěl jsem změnit práva na celém systému (/) ale pouze v aktuálním adresáři (./). Jedna tečka. Tečka, která Vám změní život. Vycházka se odkládá a jde se řešit problém… Zjišťuji rozsah škod, kdy „ls“ říká, že i necelá vteřina stačí k tomu aby bylo změněno téměř vše! Proč je ten Linux tak rychlý?

Přemýšlím nad možnostmi opravy. Obnovu ze zálohy zavrhuji neboť nechci přijít o několik hodin (nejen mojí) práce. Zkoumám možnosti zálohování (dirvish), rsync, cp (–attributes-only) chmod a chown (–reference). Všechna řešení jsou z části v něčem špatná – postupuji tedy dle hesla „Čím ses pokazil, tím se taky sprav“.

Hlásím se na backup server a smolím rychlý příkaz pro výpis správných atributů ze zálohy.


find /home/dirvish/mojezaloha -printf "chown -H %u:%g %p\n" > vypis.txt

Pomocí vi v souboru vypis.txt následně opravuji cestu k souborům a adresářům. Upravený fajl nahrávám na postižený server a belskurychle ho na něm „pajpnu“.

cat vypis.txt | sh -

Oprava je naštěstí rychlá. Slunce opět vyšlo…

22 Zář

Outlook 2007 – problém s jazykem po aktualizaci Windows

Microsoft opět boduje. Po aktualizaci Windows Outlook z větší části nemluví česky ale švédsky. Řešení je naštěstí jednoduché – odinstalujte KB4011086 a následně ho v ovládacích panelech – aktualizacích skryjte.

Rychlý fix:
msiexec /package {90120000-001A-040E-0000-0000000FF1CE} /uninstall {BBE4FD45-34D1-4497-8F75-77965C4E044D} /qn /quiet /norestart

psexec \\CLIENT "msiexec.exe" /package "{90120000-001A-040E-0000-0000000FF1CE} /uninstall {BBE4FD45-34D1-4497-8F75-77965C4E044D} /qn /quiet /norestart"

01 Kvě

HowTo: SSL/TLS required but absent on data channel (ProFTPD & LFTP)

echo "" >> /etc/lftp.conf
echo "set ftp:ssl-allow true" >> /etc/lftp.conf
echo "set ftp:ssl-force true" >> /etc/lftp.conf
echo "set ftp:ssl-protect-data true" >> /etc/lftp.conf
echo "set ftp:ssl-protect-list true" >> /etc/lftp.conf

11 Bře

HowTo: Debian Jessie & Huawei E3131 Mobile Broadband

Before:
# lsusb | grep -i huawei
Bus 002 Device 007: ID 12d1:14fe Huawei Technologies Co., Ltd

Fix it with command:
usb_modeswitch -v 12d1 -p 14fe -J

After:
# lsusb | grep -i huawei
Bus 008 Device 005: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. E398 LTE/UMTS/GSM Modem/Networkcard

You can also create a udev rule:
vi /etc/udev/rules.d/75-usb-modeswitch.rules
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="14fe", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -v 12d1 -p 14fe -J"

30 Říj

HowTo: Decrypt Qnap XMail XMCrypt passwords

telnet localhost 6017
admin_username[TAB]admin_password[RETURN]
userlist[RETURN]
Passwords are displayed in cleartext...

04 Úno

HowTo: Update The Root Hints Data File for BIND Named Server on Debian GNU Linux

# wget --user=ftp --password=ftp ftp://ftp.rs.internic.net/domain/db.cache -O /etc/bind/db.root

04 Lis

HowTo: HP ILO – There are pending changes that may not take effect until ILO is reset.

Reset the interface through SSH.
ssh root@my.hp.ilo
cd /map1
reset

16 Zář

Courier IMAP & POP3 – regenerate SSL certificates on Debian GNU Linux

# rm -f /etc/courier/imapd.pem
# rm -f /etc/courier/pop3d.pem
# vi /etc/courier/imapd.cnf
# vi /etc/courier/pop3d.cnf
# mkimapdcert
# mkpop3dcert
# /etc/init.d/courier-imap-ssl restart
# /etc/init.d/courier-pop-ssl restart

19 Srp

MySQL – Creating a user with root privilages

CREATE USER 'new_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'new_user'@'%' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Hodžův blog is is proudly powered by Wordpress and the Magellan Theme