Otestuj své heslo Požadavky na správné heslo
Heslo:
  • Délka hesla minimálně 8 znaků
  • Obsahuje minimálně 3/4 položek:
    - Velká písmena
    - Malá písmena
    - Čísla
    - Symboly
Skrýt heslo:
Skóre:
0%
 
Komplexnost:
Příliš krátké
Přírůstek Typ Poměr Počet Bonus
 
Počet znaků Flat +(n*4)
 
 
 
Velkých písmen Cond/Incr +((len-n)*2)
 
 
 
Malých písmen Cond/Incr +((len-n)*2)
 
 
 
Čísel Cond +(n*4)
 
 
 
Symbolů Flat +(n*6)
 
 
 
Prostředních čísel nebo symbolů Flat +(n*2)
 
 
 
Požadavky Flat +(n*2)
 
 
Odpočet
 
Pouze písmena Flat -n
 
 
 
Pouze čísla Flat -n
 
 
 
Opakující se znaky (nerozlišuje velikost) Incr -(n(n-1))
 
 
 
Sousední velká písmena Flat -(n*2)
 
 
 
Sousední malá písmena Flat -(n*2)
 
 
 
Sousední čísla Flat -(n*2)
 
 
 
Písmena jdoucí po sobě (3+) Flat -(n*3)
 
 
 
Čísla jdoucí po sobě (3+) Flat -(n*3)